Oferta

  • Szkolenia na operatorów suwnic
  • Kursy na operatorów wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych
  • Uprawnienia do eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych (SEP)
  • Szkolenia na terenie firm prowadzimy w promieniu 200km od Warszawy
  • Pełne dostosowanie do potrzeb klienta
  • Przygotowanie do egzaminów przeprowadzanych przez UDT
  • Kursy przeprowadzane na podstawie najnowszego programu szkoleń zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego
  • Zaświadczenia w języku polskim i angielskim ważne na terenie Unii Europejskiej
  • Cena zależna od miejsca szkolenia i ilości uczestników.
  • Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy